Digitalizácia  a  uloženie  8 mm a 16 mm  celuloidových  filmov


       Vlastníte celuloidové 8 mm alebo 16 mm filmy, či už ozvučené alebo neozvučené, ktoré  zachytávajú, uchovávajú pre Vás významné udalosti a neopakovateľné chvíle zo života? 
Potom iste viete, že už nie sú schopné častého premietania, že sa filmy poškodzujú, uvoľňujú sa lepené spoje. Napokon samotná príprava premietania a manipulácia s filmom je dosť ťažkopádna a vyžaduje si trpezlivosť.
... a možno už ani nemáte k dispozícii funkčnú premietačku.
   Jedinou možnosťou ako zachovať obsah týchto vzácnych materiálov do budúcnosti je ich digitalizácia a uloženie na iné, modernejšie a výhodnejšie médium.                                                                                                                                                 
      Ponúkam ich zachovanie formou digitalizácie a napálenia na DVD,  prípadne ich uloženia na USB, SD kartu alebo externý disk.                                           
      Z dôvodu zachovania kvality digitalizovaných filmov, uložím na 1 DVD záznam o dĺžke maximálne 60 minút.     

                                                
      
0002   Výhody uloženia filmu v digitálnej forme:
-  zbavíte sa nutnosti pracovať s ťažkopádnou premietacou technikou,
-  možnosť pohodlného prehrávania na počítači, notebooku alebo DVD prehrávači,     
-  častým a opakovaným  prehrávaním   nedochádza k mechanickému opotrebeniu DVD a tým zníženiu kvality záznamu,
-  rýchle vyhľadanie potrebného miesta záznamu / bez zdĺhavého prevíjania  filmu /,
-  možnosť neobmedzeného kopírovania záznamu bez straty kvality,
-  lepšia skladovateľnosť – menšie rozmery, digitalizované filmy môžete pomocou vhodného softvéru upravovať / strihať, spájať, používať rôzne efekty, ozvučovať a pod. / podľa svojich potrieb a predstáv.

Ozvučené 8 mm filmy a ozvučené a neozvučené 16 mm filmy digitalizujem formou priamej projekcie /premietaním/ a snímaním videokamerou.
Neozvučené 8 mm filmy digitalizujem pomocou filmového skenera / políčko po políčku /.

                                                                                                                                  

   Ako odhadnúť dĺžku trvania 8 mm filmu pre výpočet ceny?
Podľa priemeru cievky. Zmerajte len filmom zaplnenú časť, tak ako je to znázornené na obrázku. Nasledujúca tabuľka Vám prezradí približnú dĺžku trvania filmu.

 

Priemer

Čas

Ø 7,5 cm

5 min.

Ø 10 cm

8–10 min.

Ø 12,5 cm

15-20 min.

Ø 15 cm

22-28 min.

Ø 17,5 cm

30-40 min.

Uvedené hodnoty sú orientačné.
 0003

 

   Ako odhadnúť dĺžku trvania 16 mm filmu pre výpočet ceny?
Podľa priemeru cievky. Zmerajte len filmom zaplnenú časť, tak ako je to znázornené na obrázku. Nasledujúca tabuľka Vám prezradí približnú dĺžku trvania filmu.

 

Priemer

Čas

Ø 9,5 cm

5 min.

Ø 12,5 cm

6 min.

Ø 18 cm

14 min.

Ø 23,5 cm

17 min.

Ø 31 cm

34 min.

Ø 38 cm

45-55 min.

0004
Uvedené hodnoty sú orientačné.

 

Prepis a uloženie  videokaziet  (VHS, VHS-C, S-VHS-C, Video8, Hi8, Digital8, miniDV ) na DVD


       Po ére celuloidových filmov prichádza v 80-tych a 90-tych rokoch nová technológia záznamu obrazu a zvuku aj do domácností. Video Home System alebo VHS sa stal štandardom na nahrávanie analógového videosignálu na magnetické páskové médium uchovávané v kazete. Neskôr bol dopĺňaný ďalšími formátmi ako VHS-C, S-VHS, Video 8, Video Hi8, Digital 8, MiniDV, vždy ale bola magnetická páska.                                                                                                                                                                                                            
     0005                                  0006                                    
       Videokazety boli využívané na nahrávanie televízneho vysielania a taktiež sa na ne ukladali záznamy nahraté domácimi videokamerami. Používanie videokamier, videorekordérov či videoprehrávačov sa stalo veľmi obľúbené a rozšírené. Táto technika umožnila záznam a reprodukciu najrôznejších udalostí – ako svadby, stužkové, promócie, dovolenky, firemné akcie, rodinné oslavy a pod. Takto získané videozáznamy sú často pre jednotlivcov vzácne,  nenahraditeľné a predstavujú zdroj nezabudnuteľných spomienok.
      Som presvedčený, že v mnohých domácnostiach dnes existuje množstvo takýchto videokaziet.  Ak patríte medzi nich, zbystrite prosím svoju pozornosť!
      Chcete si zaspomínať pri Vašej videonahrávke zo stužkovej, svadby, dovolenky, narodeninovej oslavy, či inej nahrávke na videopáske?
Tešíte sa..... a po spustení zbadáte viditeľnú stratu kvality obrazu a zvuku, alebo ste nenávratne prišli o celú nahrávku na kazete. Toto je žiaľ neodvratná stránka magnetického záznamu !


      Je známe, že magnetický záznam na videokazetách sa časom znehodnocuje, kvalita videonahrávky sa zhoršuje. Vzhľadom na technický vývoj spotrebnej elektroniky reálne hrozí, že v prípade poruchy videoprehrávača bude problematické ho opraviť a skoro nemožné kúpiť nový.
      Ponúkam Vám jednoduché a finančne nenáročné riešenie, ktorým si zabezpečíte prístup k Vašim videozáznamom aj v budúcnosti – prepis videokaziet  na DVD, prípadne na iné médium.
    

      Vaše videozáznamy budú prepísané a uložené na DVD v digitálnej forme vo formáte prehrávateľnom na DVD prehrávači, na počítači alebo notebooku.                         
    Obvykle prepisujem videokazety bez akejkoľvek úpravy, tak, ako ich máte nahrané a nezasahujem do Vášho diela.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    V prípade Vášho záujmu a po dohovore s Vami môžem záznam upraviť – vystrihnúť chybné pasáže alebo pasáže podľa Vášho výberu, rozdeliť celý záznam na kapitoly -  vytvoriť menu.
    Dovolím si Vás upozorniť, že nezodpovedám za obsah prepisovaných nahrávok.


      Pri videokazetách VHS s dĺžkou trvania do 2 hodín bude digitalizovaný záznam z videokazety uložený na jednovrstvovom DVD o kapacite 4,7 GB.                                           
      Pri videokazetách VHS s dĺžkou trvania od 2 hodín do 4 hodín bude digitalizovaný záznam z videokazety uložený na dvojvrstvovom DVD o kapacite 8,5 GB alebo bude vo vhodnom mieste rozdelený a uložený na 2 jednovrstvové DVD.    
      Pri videokazetách VHS-C, Video8, Hi8, Digital8 a miniDV môžem záznamy z jednotlivých videokaziet uložiť podľa Vášho výberu spoločne na 1 DVD, pri dodržaní celkovej doby záznamu do 2 hodín.


     Výhody uloženia videozáznamu na DVD:
-  možnosť prehrávania na DVD prehrávači, prípadne na počítači alebo notebooku,
-  častým a mnohonásobným prehrávaním nedochádza k mechanickému    
   opotrebeniu a tým zníženiu kvality záznamu / na rozdiel od videokazety /,
-  odolnosť voči magnetickým poliam / na rozdiel od videokazety /,
-  rýchle vyhľadanie potrebného miesta záznamu / nie je potrebné zdĺhavé prevíjanie
   ako u videokazety /,
-  možnosť neobmedzeného kopírovania záznamu bez straty kvality,
-  lepšia skladovateľnosť – menšie rozmery.

 

Skenovanie  35 mm  filmov – diapozitívov a negatívov


Čo je to skenovanie diapozitívov a negatívov?
       Skenovanie diapozitívov a negatívov je vlastne ich digitalizácia vo voliteľne vysokom rozlíšení.
       Snímky skenujem ručne na kvalitnom filmovom skeneri a po prevode do digitálnej podoby je možné ich uložiť podľa Vášho želania na CD, DVD, USB, SD kartu alebo externý disk.
0007          
      Filmy mi môžete odovzdať vo zvitkoch po 24 alebo 36 snímkoch, alebo nastrihané na pásy po 6 a menej snímkoch. V prípade, že snímky dodáte vo zvitkoch nastrihám ich pre potreby skenovania na pásy po 6 snímkov.
      Skenujem diapozitívy v rámikoch, alebo bez nich. Rámiky môžu byť vyhotovené z papiera, plastu alebo kovu. Snímky v rámikoch bývajú väčšinou obojstranne chránené priehľadnou fóliou alebo sklom. Medzi filmom a fóliou (sklom) sa môže nachádzať prach, nečistoty alebo fľaky (mapy) spôsobené vlhkosťou. Preto odporúčame rámiky rozobrať a na digitalizáciu zaslať samotné snímky bez rámikov.
      Pred skenovaním jednotlivé snímky zbavím prachu a prípadných nečistôt.
       Na naskenovaných snímkoch môžem podľa potreby vykonať korekciu zrnitosti, obnovu farieb, orezanie a otočenie snímku.


Vaše filmy môžem naskenovať v rozlíšení:
-1200 dpi - toto rozlíšenie je vhodné okrem prezerania na PC, aj na zhotovenie fotografií  do veľkosti 15x21cm

-2400 dpi - toto rozlíšenie je vhodné okrem prezerania na PC, aj na zhotovenie fotografií  do veľkosti 30x40cm 

-3600 dpi a 7200 dpi

vo formáte a pri farebnej hĺbke:  24 bit /JPEG alebo 48 bit/TIFF, 

       Naskenované snímky si môžte potom pohodlne prezerať na počítači, notebooku alebo pomocou televízora. Naviac ich môžte ďalej digitálne upravovať a prípadne ich kvalitne vytlačiť alebo nechať z nich zhotoviť fotografie.

 

Spracovanie  snímkov a videosekvencií  z pamäťových kariet


       Pamäťové karty rôznych typov a veľkostí sa dnes bežne používajú v digitálnych fotoaparátoch, videokamerách a mobiloch na uloženie snímok či videosekvencií.
0008       
 Ponúkam prevod vašich záznamov na pamäťových kartách v nezmenenej kvalite do vami požadovaného formátu určeného na bežné prehrávanie na počítači, notebooku, TV alebo aj DVD prehrávači.
Záznam môže byť uloźený na CD, DVD, USB, externom disku, prípadne na inej pamäťovej karte. Riešenie bude závislé od vašich požiadaviek.   
Vaše snímky a vídeá aj z viacerých kariet tak môžete archivovať na spoločnom médiu a to v poradí a členení podľa vášho želania.