Cenník

 

Digitalizácia a uloženie 8 mm a 16 mm celuloidových filmov

skenovanie neozvučeného 8 mm filmu  ........................................ 0,55 EUR / 1 min.
snímanie ozvučeného 8 mm filmu  .............................................  0,60 EUR / 1 min.
snímanie neozvučeného 16 mm filmu  ........................................  0,75 EUR / 1 min.
snímanie ozvučeného 16 mm filmu  ............................................  0,85 EUR / 1 min.
manipulácia s filmom ( lepenie, previnutie, čistenie ) ..................... 2,00 EUR / 1 film
vytvorenie DVD menu s aktívnymi odkazmi …...............................  2,50 EUR/ 1 DVD
uloženie digitalizovaných filmov (max.60 min.) na DVD  ..................1,50 EUR / 1 DVD
DVD médium + plastový obal + text (menu) ................................ 1,50 EUR / 1 ks
archivačné DVD – keramicko-kovová vrstva – doplatok ................…1,40 EUR / 1 ks
zhotovenie kópie DVD ….............................................................1,00 EUR / 1 DVD
uloženie digitalizovaných filmov na externý disk, USB, SD ...............2,00 EUR
rozdelenie záznamu, vystrihnutie časti záznamu, titulky, hudobný doprovod – podľa vašich požiadaviek – individuálna kalkulácia ............................................ dohodou
balné + poštovné ....................................................... / podľa cenníka Slovenskej pošty /

 

             Prepis a uloženie videokaziet (VHS, VHS-C, S-VHS-C, mini DV, Video8, Hi8, Digital8) na DVD

prepis záznamu z videokaziet na DVD ….....................................  0,04 EUR / 1 min.
pritom maximálna cena* za prepis 1 ks videokazety ….................. 6,00 EUR / 1 ks
DVD médium + plastový obal + text  (menu) ............................. 1,50 EUR / 1 ks
archivačné DVD – keramicko-kovová vrstva – doplatok ...............…1,40 EUR / 1 ks
zhotovenie kópie DVD …........................................................... 1,00 EUR / 1 DVD
balné + poštovné ....................................  / podľa cenníka Slovenskej pošty /  

* maximálna cena za prepis 1 ks videokazety / len VHS / znamená, že ak má videokazeta viac ako 150 minút / za 150 minút je cena 6,00 EUR /, ďaľšie minúty sú zadarmo.
Okrem toho je záznam kvôli zachovaniu kvality rozdelený vo vhodnom mieste a je uložený na dve jednovrstvové alebo jedno dvojvrstvové DVD. Naviac náklady na DVD nie sú spoplatňované.

 

                               Skenovanie 35 mm filmov – diapozitívov a negatívov                                                                                                            
skenovanie – rozlíšenie 1200 dpi / 24 bit /JPEG …......................... 0,18 EUR / 1 snímok
skenovanie – rozlíšenie 2400 dpi / 24 bit /JPEG …......................... 0,22 EUR / 1 snímok
skenovanie – rozlíšenie 3600 dpi / 24 bit /JPEG …......................... 0,25 EUR / 1 snímok
skenovanie – rozlíšenie 7200 dpi / 24 bit /JPEG …......................... 0,50 EUR / 1 snímok
skenovanie vo farebnej hĺbke 48 bit / TIFF …......................… príplatok 15 % / 1 snímok
uloženie skenov na CD / DVD …..................................................1,50 EUR / 1 CD/DVD
CD / DVD  médium + plastový obal ........................................... 1,50 EUR / 1 ks
archivačné DVD – keramicko-kovová vrstva – doplatok ..............… 1,40 EUR / 1 ks
zhotovenie kópie CD / DVD …..................................................... 1,00 EUR/ 1 CD/DVD
uloženie skenov na externý disk, USB, SD …................................ 2,00 EUR                     
balné + poštovné ...................................  / podľa cenníka Slovenskej pošty /
  

 

Spracovanie  snímkov a videosekvencií  z pamäťových kariet

prepis z pamäťovej karty – do 250 MB …....................................  1,00 EUR
prepis z pamäťovej karty – do  500 MB .....................................  1,50 EUR 
prepis z pamäťovej karty – do 1 GB ..........................................  2,50 EUR   
prepis z pamäťovej karty – do 4 GB ..........................................  3,00 EUR
prepis z pamäťovej karty – do 8 GB ..........................................  3,50 EUR
prepis z pamäťovej karty –  za každý ďalší 1 GB ….......................  0,20 EUR
uloženie na CD / DVD …............................................................ 1,50 EUR / 1 CD/DVD
CD / DVD  médium + plastový obal ........................................... 1,50 EUR / 1 ks
archivačné DVD – keramicko-kovová vrstva – doplatok ….............. 1,40 EUR / 1 ks
uloženie na externý disk, USB, SD ….................................................  ZDARMA
balné + poštovné ..................................  / podľa cenníka Slovenskej pošty /

 

 

 

 

Filmy a videokazety na spracovanie zasielajte na adresu:

pEtEkO, Zombova 19, 040 23, Košice


Spracovaný materiál Vám pošleme na dobierku.

V rámci mesta Košice je možný osobný odber.