Máte 8 mm alebo 16 mm celuloidové filmy ?
Máte videokazety ?
Máte 35 mm filmy – diapozitívy alebo negatívy ?

Ich dôležitý a vzácny obsah časom nadobúda pre Vás stále väčší význam
a historickú hodnotu.

Naopak materiál, na ktorom sú uložené, starne, časom stráca svoje potrebné vlastnosti.

Hrozí riziko poškodenia až úplnej straty vzácneho obsahu filmov a videokaziet !

 

 

Ponúkam Vám

možnosť uchovania a archivovania obsahov filmov a videokaziet  ich digitalizáciou
        
a uložením na DVD, USB, SD kartu, externý disk alebo internetové dátové úložisko.