Máte 8 mm alebo 16 mm celuloidové filmy ?
Máte videokazety ?
Máte 35 mm filmy – diapozitívy alebo negatívy ?

Ich dôležitý a vzácny obsah časom nadobúda pre Vás stále väčší význam a historickú hodnotu.
Naopak materiál, na ktorom sú uložené, starne, časom stráca svoje potrebné vlastnosti.
Hrozí riziko poškodenia až úplnej straty vzácneho obsahu filmov a videokaziet !

 

Ponúkam Vám

možnosť uchovania a archivovania obsahov filmov a videokaziet            
ich digitalizáciou a uložením na DVD, USB, SD kartu alebo externý disk.